Gratis verzending vanaf € 50,-
Dé boardsport winkel sinds 1988
Reviewscore 9,0!
8 unieke winkels in hartje Amsterdam

Lopende acties 

 


 SHOP EN SPAAR / VERZAMEL STAMPS & SPAAR VOOR GOODIES!!

* Bij elke aankoop (transactie) in één van onze 8 winkels verdien je één stempel
* Bij elke volle kaart (4 stempels) ontvang je een gratis goodie tegen inlevering van de kaart
* Het aanbod goodies is afhankelijk van de voorraad.
* De actie is geldig vanaf 21-05-2021 zo lang de voorraad strekt.
* De actie is niet geldig met terugwerkende kracht.


GRATIS CAP BIJ EEN AANKOOP MET WIELEN 

* Bij elke aankoop van een product op wielen versturen wij een gratis The Old Man cap t.w.v. Euro 19,95 met de order mee.
* De actie is geldig tot en mei 30 juni 2021 zo lang de voorraad strekt. 
De actie is niet geldig met terugwerkende kracht.

Algemene actievoorwaarden The Old Man

1.       Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle tijdelijke acties ter promotie van Eberhardt Aziatische Kunst B.V., handelend onder de naam ‘’The Old Man’’, gevestigd te Damstraat 16, 1012 JM Amsterdam. Hierna te noemen ‘’The Old Man’’. 

 1. De naam van de actie, een omschrijving van deze actie en de actieperiode zijn te vinden in het overzicht van acties hierboven.
 1. Deelname aan de acties staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.
 1. Het is mogelijk dat deelname openstaat vanaf 16 jaar. Indien dit het geval is, dan zal dat uitdrukkelijk worden aangegeven bij de actie.  Bij deelname onder de 18 jaar is toestemming van ouders/verzorgers nodig.
 1. Door deelname aan de actie verklaart “Deelnemer(s)” zich akkoord met de actie- en algemene voorwaarden.
 1. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Ook het ruilen van prijzen is hierbij uitgesloten.
 1. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt “The Old Man” zich het recht voor om “Deelnemer(s)” uit te sluiten van deelname aan de actie.
 1. The Old Man” is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van “Deelnemer(s)” of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie.
 1. In gevallen waarin de algemene voorwaarden en “Actievoorwaarden” niet voorzien, beslist “The Old Man”.
 1. The Old Man” behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de “Actievoorwaarden” te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens “Deelnemer(s)”. De meest actuele “Actievoorwaarden” zijn te allen tijde te vinden in het overzicht van de acties hierboven.
 1. Geen enkele garantie kan worden gegeven met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de actie. “The Old Man” is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de actie.
 1. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent een actie, komen toe aan “The Old Man”.
 1. Op de actie en de “Actievoorwaarden” is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 1. Voor vragen of klachten over de actie kan met “The Old Man” contact worden opgenomen via service@theoldman.com

The Old Man” zal de gegevens van de “Deelnemer(s)” uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring.